ลงชื่อเข้าระบบ

สำหรับผู้ซื้อ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

การเข้าสู่ระบบใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ KKU FMIS


ขอใช้งานระบบ / ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

เข้าสู่ระบบสำหรับร้านค้า