หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มภาระกิจวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ : 123   ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

เบอร์โทร : 043-009700  ต่อ 42022

อีเมล : rnd@kku.ac.th