คำแนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
  • การเข้าสู่ระบบใช้ Username คือหมายเลขผู้เสียภาษี 13 และ Password ที่ทางเจ้าหน้าที่กองคลัง มข. ออกให้
  • ขอใช้งานระบบ / ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

ลงชื่อเข้าระบบ